/Files/images/линия букетик 2.gif

Основне завдання, яке вирішують в садочку – пошук та розкриття в кожній дитині внутрішніх резервів, перетворення задатків та здібностей у фундамент майбутньої особистості, стимулювання пізнавальної діяльності вихованців в розгалуженому розвивальному середовищі навчального закладу (мовленнєвому, спортивно-оздоровчому, природничо-трудовому, мистецькому, комунікативно-ігровому).

Колектив спрямував роботу на формування різнобічно розвиненої, фізично здорової, оптимістично та патріотично налаштованої особистості.

Пріоритетні завдання на 2018/2019 навчальний рік

1. Впроваджувати в практику роботи нові педагогічні технології для розвитку мовленнєво-комунікативної компетентності дітей відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти та завдань Освітньої програми "Дитина" .

2. Продовжувати роботу щодо формування основ патріотичного виховання, сприяти застосуванню педагогами в освітньому процесі малих жанрів усної народної творчості та народних ігор як складової національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку.

3. Забезпечити системну організацію трудової діяльності дітей дошкільного віку як основу їхнього соціального розвитку.

/Files/images/2_5.gif

Кiлькiсть переглядiв: 273