/Files/images/metodist.jpg

Мета методичної роботи ЗДО – вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя; стимулювання їх творчого потенціалу .

Центром методичної роботи з педагогічними кадрами дошкільного навчального закладу є методичний кабінет.

Мета методичного кабінету:

- навчально-методичне забезпечення педагогічного процесу ДНЗ;

- упровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду, інноваційних технологій, методичних та психолого-педагогічних досягнень у галузі освіти;

- надання компетентної допомоги в удосконаленні фахової освіти та підвищенні кваліфікації педагогічних працівників.

Основні завдання методичного кабінету:

- створення науково-методичних, організаційно-педагогічних умов для реалізації творчого потенціалу та вдосконалення професійної майстерності педагогів;

- організація системи роботи, спрямованої на активізацію творчого потенціалу та збагачення досвіду педагогічних працівників;

- виявлення перспективного педагогічного досвіду та організація його вивчення, узагальнення та впровадження;

- впровадження в практику роботи закладу дошкільної освіти інноваційних технологій та досягнень найкращого педагогічного досвіду;

- вивчення стану організації освітнього процесу, умов забезпечення психологічного та фізичного здоров'я дошкільників, рівня їх життєвої компетентності;

- визначення рівня основних компетенцій дошкільників відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти та завдань освітньої програми "Дитина".

- інформування педагогів про нові нормативні документи в галузі дошкільної освіти, науково-методичні та навчальні фахові видання.

Нормативно-правова документація

Закон України «Про освіту»

Закон України «Про дошкільну освіту»

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»

Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція)

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 «Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад» (зі змінами)

Наказ МОН України від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності»

Листи Міністерства освіти і науки України:

від 09.12.2019 № 1/9-750 «Щодо освітніх програм у ЗДО».

від 03.07.2009 № 1/9-455 «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах»

від 02.07.2019 № 1/9-419 “Щодо особливостей організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році»

листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 26.07.2010 № 1.4/18–3082 «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільних навчальних закладах»

Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234

Статут закладу

Кiлькiсть переглядiв: 660