Структура управління ЗДО № 158

Кадровий склад закладу

Облікова кількість штатних працівників, осіб Кількість посад, од
усього з них за штатним розписом
жінки особи у віці особи, що закінчили вищі навчальні заклади
до 35 років 60 років і старше І-ІІ рівнів акредитації ІІІ- ІV рівнів акредитації
Усього 57 5461318 33 66,47
у тому числі педагогічний персонал 2727545 23 33,74
з них завідувачі 1 1 1 Х
вихователі 17 17434 14 Х
вихователі-методисти 1 1 - 1 - 1 Х
практичні психологи 1 1 - - - 1 Х
інший педагогічний персонал 77 1 - 1 6 Х
технічний персонал 302719 13 10 32,73

Матеріальні цінності придбані за бюджетні кошти у 2017 році

Матеріальні цінності придбані за бюджетні кошти у 2018 році

Матеріальні цінності придбані за бюджетні кошти у 2019 році

Кошторис 2017

Кошторис 2018

Кошторис 2019

Кошторис 2020

Кошторис 2021

Використання бюджетних коштів

Благодійна допомога

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти

Перелік програм інваріантної та варіативної складової робочого навчального плану, за якими здійснюється освітній процес у ЗДО № 158 у 2020/2021 навчальному році

Назва програми Автор Тип програми Період дошкільного віку Видання (збірник) Ким та коли затверджена
1 Освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина». Г.В. Белєнька, О.Л. Богініч, В.М.Вертугіна та інш. Комплексна варіативна Від 2 до 7 років Київ-2020 Лист ІМЗО
від 14.07.2020
№ 22.1./12-Г-572
Лист МОН від 23.07.2020
№ 1/11-4960
2 Програмно-методичний комплекс
"Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей середнього дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення
Л.І.ТрофименкоПрограма для дітей, що мають особливі освітні потребиСереднійМандрівець 2016Лист МОН Молоьспорту від 05.12.2016 №1/11-18794
3 Програмно-методичний комплекс «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення Л.І.Трофименко Програма для дітей, що мають особливі освітні потреби Старший Мандрівець 2016 Лист МОН Молодьспорту від 05.12.2016 № 1/11-18794
4 Казкова фізкультура М.М.Єфименко Парціальна програма Від 2 до 7 років Мандрівець 2019 Лист ІІТЗО від 09.07.2019
№22.1/12-Г-627
5 Про себе треба знати, про себе треба дбати Л.В.Лохвицька Парціальна програма Від 3 до 7 років Мандрівець 2018 Лист ІМЗО від 14.12.2018 № 22.1/12-Г-46
6Україна-моя Батьківщина О.Каплуновська
І.Кичатая
Ю.Палець
Парціальна програма Від 3 до 7 років Мандрівець 2016 Лист ІМЗО від 25.03.2016
№ 2.1/12-Г-85

Мова освітнього процесу

Згідно із ст.7 ЗУ "Про освіту" та ст.21 ЗУ "Про забезпечення функціонування української мови як державної" освітній процес в закладі здійснюється державною мовою. У закладі функціонують 9 груп із навчанням державною мовою та 3 групи з навчанням мовою національної меншини (російською).

Результати моніторингу якості освіти

Зведені результати моніторингового дослідження рівня засвоєння програмового матеріалу дітьми за освітніми лініями БКДО за І півріччя 2020/2021 навчального року (163 дітей) в % відношенні
Освітні лінії Вікові групи
ІІ молодші групи
№ 4, № 8, № 9 Кількість дітей – 43
Середні групи
№ 2, № 7, № 10 Кількість дітей – 58
Старші групи
№ 5, № 6, № 11 Кількість дітей – 62
I півріччя II півріччя I півріччя II півріччя I півріччя II півріччя
Особистість дитини В – 0
Д –16,2
С – 61,7
Н – 22,1
В – 16,2
Д – 49,6
С – 32,8
Н – 1,3
В – 29,1
Д –36,9
С – 31
Н – 3
Дитина в соціумі В – 0
Д – 8,2
С – 59,3 Н – 32,5
В – 21,6
Д – 43
С – 35,8
Н – 1,3
В – 32,4 Д –43,3
С – 21,7
Н – 2,6
Дитина в природному довкіллі В – 0
Д – 22,9 С – 50,8
Н – 26,3
В – 19,8 Д – 49,6
С – 28
Н – 2,6
В – 29,5 Д– 41,2
С – 29,3
Н – 0
Дитина у світі культури В – 0
Д – 6,8
С – 48,9
Н – 44,3
В – 13,5
Д – 43,1
С – 40,8
Н – 2,6
В – 28,4
Д –38,3
С – 30,6
Н – 2,7
Гра дитини В – 0
Д – 30,4
С – 58,5
Н – 11,1
В – 33,6
Д – 41,3
С – 22,3
Н – 2,6
В – 42,6
Д– 46,9
С – 10,5
Н – 0
Дитина в сенсорно-пізнавальному В – 0
Д – 25,4
С – 55,1
Н – 19,5
В – 12,5 Д – 45,4 С – 35,9 Н – 3,9 В – 30,2 Д –39,3
С – 27,8
Н – 2,7
Мовлення дитини В – 0
Д – 2
С – 52,5
Н – 45,5
В – 12,2
Д – 38
С – 46,2
Н – 3,6
В – 27
Д –40,8
С – 20,5
Н – 0
Перелік додаткових освітніх послуг
В закладі дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році організовано гурток: ЛФК "Малятко-здоров'ятко" (керівник Дубіна Інна Вікторівна) та театралізованої діяльності "Веселка" (керівник Моргун Ольга Олександрівна)

Звіт керівника КЗ "ДНЗ № 158" за 2019/2020 навчальний рік

Звіт керівника КЗ "ДНЗ № 158" за 2018/2019 навчальний рі

Статут

Правила прийому дітей до закладу

Територія обслуговування

Фактична кількість дітей

Мережа комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 158 комбінованого типу Харківської міської ради" на 2020/2021 навчальний рік станом на 04.09.2020

№ групи Назва групи Кількість дітей в групі Профіль групи (санаторна, спеціальна, звичайна) Мова навчання
(І-молодша, ІІ-молодша, середня, старша) ясельна, садова
№ 1 Ясельна (І-молодша) 20 звичайна українська
№ 3 Ясельна (І-молодша) 20 звичайна українська
№ 8 Садова (ІІ молодша) 15 спеціальна нацменшин
№4 Садова (ІІ молодша) 20 звичайна українська
№ 9 Садова (ІІ молодша) 20 звичайна українська
№ 2 Садова (середня) 22 спеціальна українська
№ 7 Садова (середня) 28 звичайна українська
№ 10 Садова (середня) 22 спеціальна українська
№ 6 Садова (старша) 28 звичайна українська
№ 11 Садова (старша) 16 спеціальна нацменшин
№ 5 Садова (старша) 29 звичайна нацменшин
№ 12 Садова різновікова 15 короткотривала українська
Разом по закладу: 12 255

Наявність вакантних посад:

- станом на 01.04.2021 вакансій немає

Фінансовий звіт

Фінансовий звіт за 2018 рік

Фінансовий звіт за 2019 рік

Фінансовий звіт за 2020 рік

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами:

в наявності кнопка виклику персоналу/Files/images/фото 006.jpg

Протидія булінгу

/Files/images/27-624x624.jpg

Булінг (цькування)-це діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров'ю потерпілого.

Нормативні документи

· Указ президента України № 195/202 «Про Національну стратегію розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі»

· наказ Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 №1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти»;

· накази Міністерства освіти і науки України: від 26.02.2020 № 293 «Про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти» та від 20.03.2020 № 420 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 лютого 2020 року № 293»

· лист Міністерства освіти і науки України від 11.02.2020 № 1/9-80 «Про затвердження наказу Міністерства освіти і науки України від 28 грудня 2019 року №1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти»»;

· лист Міністерства освіти і науки України від 20.03.2020 № 6/480-20 «Про план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти»;

· лист Міністерства освіти і науки України від 20.07.2020 № 1/9-385 «Деякі питання організації виховного процесу у 2020/2021 н.р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок»;

· лист Міністерства освіти і науки України від 13.04.2020 № 1/9-207 «Роз’яснення щодо застосування наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1646 (лист Управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації від 14.04.2020 № 02/11-02/907).

З огляду на вищезазначене, наголошуємо

Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти

1. Щоденний ранковий прийом дитини в групу здійснює вихователь, який опитує батьків про стан здоров`я, оглядає гортань і шкіру, вимірює температуру у групі раннього віку дитини (в дошкільних - за показниками, в період карантину тощо.)
2. Не приводити до закладу дітей з підвищеною температурою тіла, кашлем та іншими симптомами захворювань. Хворі діти в заклад дошкільної освіти не приймаються.
3. Якщо дитина захворіла упродовж дня, вона ізолюється від здорових дітей в ізоляторі і залишається там до приходу батьків чи госпіталізації.
4. Після перенесеного захворювання діти в заклад приймаються тільки за наявності довідки лікаря-педіатра з вказівкою діагнозу, довготривалості та проведеного лікування, відомостей про відсутність контакту з інфекційними хворими, а також з рекомендаціями щодо індивідуального режиму кожній дитини.
5. Ранковий туалет дітей повинен проводитися вдома: батьки зобов`язані приводити дитину в заклад чистими, охайно та по сезону одягненими.
6. Одяг у дитячих шафах зберігається окремо: пакет для чистої білизни, пакет для брудної білизни, пакет для групового та вуличного взуття, для гребінця, головного убору, спортивної форми.
7. Не дозволяється приносити в дитячий колектив та зберігати в шафах солодощі, фрукти, іграшки та інші предмети.
8. Заборонено одягати на дітей прикраси, ланцюжки, так як все це може загрожувати життю і здоров`ю дітей, бути втраченими.
9. Приводити дитину в заклад не пізніше 9-ї години ранку.
10. Забирати дитину не пізніше 17.00 год. (для батьків, які оформили заяви до чергових груп - не пізніше 19.00 год.)
11. Якщо дитина захворіла або відсутня через інші причини, батьки повинні негайно повідомити про це персонал дошкільного закладу.
12. У разі відсутності дитини більше 3-х днів (по хворобі) батьки повинні надати медичну довідку.
13. У разі відсутності дитини без поважної причини більше 75 днів, вона вибуває з дошкільного закладу.
14. Відправляючись у відпустку батьки повинні написати заяву.
15. Завчасно повідомити вихователя про вихід дитини в заклад після її відсутності.
16.Привівши дітей до закладу батьки повинні передати дитину вихователеві. Ввечері вихователі зобов’язані передати дитину батькам (законним представникам дитини), або, на письмове прохання батьків, родичам, які не молодші 16 років.
17. Оплату за утримання дитини в закладі необхідно здійснювати до 20-го числа місяця, так як ці кошти ідуть на закупівлю продуктів харчування для дітей.
18. Одягати дітей слід по сезону в залежності від температури повітря, в групі - в одно- двошаровий одяг, шкарпетки, взуття із задником. Слід пам`ятати, що від одягу залежить комфортний стан дитини, її гарний настрій, стан здоров`я.
19. Конфліктні ситуації не слід вирішувати у присутності дитини, так як це травмує її психіку.
20. Поважати права педагога, не допускати нетактовної поведінки по відношенню до працівників ясла-садка, дотримуватись морально-етичних норм і загальноприйнятих правил спілкування.
21. Якщо дитині сподобалася іграшка свого однолітка, слід чемно попросити її у нього.
22. Діти дошкільного віку повинні звертатися до дорослих по імені та по батькові.
23. Обладнання групи, іграшки, дидактичні посібники, книги, спортивний інвентар не можна ламати.
24. Про всі зауваження щодо роботи закладу повідомляти вихователя або завідувача.

Стаття 55 Закону України "Про освіту"

Права та обов'язки батьків здобувачів освіти

1. Виховання в сім'ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. Батьки мають рівні права та обов'язки щодо освіти і розвитку дитини.

2.Батьки здобувачів освіти мають право:
- захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;
- звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти;
- обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;
- брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти;
- завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;
- брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;
- отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності.

3.Батьки здобувачів освіти зобов'язані:
- виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров'я, здоров'я оточуючих і довкілля;
- сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;
- поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;
- дбати про фізичне і психічне здоров'я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;
- формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;
- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
- формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
- виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;
- дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності).

4. Держава надає батькам здобувачів освіти допомогу у виконанні ними своїх обов'язків, захищає права сім'ї.

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)

1. Керівник закладу освіти має розглянути звернення.

2. Керівник закладу освіти створює комісію з розгляду випадків булінгу, яка з'ясовує обставини булінгу.

3. Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт, то керівник закладу освіти повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та Службу у справах дітей.

4. Особи, які за результатами розслідування є причетними до булінгу, несуть відповідальність відповідно до частини другої статті 13 (вчинення правопорушень за статтею 1734) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

ГАРЯЧА ТЕЛЕФОННА ЛІНІЯ ЩОДО БУЛІНГУ
116 000

ГАРЯЧА ЛІНІЯ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ НАСИЛЬСТВУ
116 123 або 0 800500 335

НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ
102

Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

ЗАКОН УКРАЇНИ " Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу "

План заходів спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в ЗДО № 158 на 2020/2021 навчальний рік

Заходи Термін виконання відповідальний
1 Створення безпечного освітнього середовища в ЗДО вільного від насильства та булінгу (цькування) постійно Адміністрація, вихователі ЗДО
2 Контроль стану попередження булінгу постійно Завідувач ЗДО
3 Надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або постраждали від булінгу за запитом практичний психолог, вихователі
4 Проведення профілактичної роботи щодо запобіганню булінгу в ЗДО: систематично практичний психолог
5 Круглий стіл для педагогів "На скільки серйозною є проблема булінгу в ЗДО";
Консультації для педагогів:
"Увага! Булінг! Це потрібно знати";
«Види та форми булінгу»
жовтень
листопадгрудень
практичний психолог
6 Ширінг для педагогів «На скільки серйозною є проблема булінгу та мобінгу в дошкільному закладі» січень 2021 практичний психолог
7 Інтерактвне заняття для педагогів з елементами тренінгу «Булінг, мобінг : сутність та ключові ознаки» лютий 2021 практичний психолог
8 Виступ на батьківських зборах «Чому діти стають жертвами булінгу» грудень 2020 практичний психолог

9 Розповсюдження інформації щодо профілактики булінгу та мобінгу»: пам’ятка, листівки , інформація на стенді практичного психолога систематично практичний психолог


Матеріально-технічне забезпечення ЗДО

Кiлькiсть переглядiв: 1195